Uppsala universitet

 

Uppsala universitets jämställdhetskommitté
upphör 2012-12-31 och ersätts av Rådet för lika villkor

Under 2013 kommer det att upprättas en portal för lika villkor (www.likavillkor.uu.se). Där ska all information om Uppsala universitets lika villkorsarbete finnas tillgängligt.

Information om Rådet för lika villkor finns i Medarbetarportalen

I Medarbetarportalen hittar du information om lika villkorsarbetet under fliken Min anställning.

Om du har några frågor kan du vända dig till Enheten för lika villkor på Personalavdelningen.

 

Uppsala University's Gender Equality Committee expires on 2012-12-31 and is replaced by the Council for Equal Opportunities

A portal for Equal Opportunities (www.likavillkor.uu.se) will be set up at the latest by the end of 2013. There you will find all information concerning Uppsala University's Equal Opportunities work.

Information about the Council for Equal Opportunities in Swedish.

If you have any questions, please contact the Equal Opportunities Office at the Human Resources Division.