Lokalbokningen


 


  Lista Tentor
 

Boka grupprum

På grund av Covid-19 så har beslut tagits att det inte kommer att vara möjligt att boka grupprum på flera campusområdena i Uppsala under våren.Studenter på BMC, Gotland, Polacksbacken (Ångström & ITC) och Medicinska biblioteket kan boka sina grupprum här.


© . UPPSALA UNIVERSITET, Byggnadsavdelningen, Tentamenssamordningen
Informationsansvarig | Webmaster | Innehållet uppdateras dynamiskt.